MAARJA SOOMRE - hääl, meloodika, kannel

MAILI METSSALU - hääl, viiul

JUHAN UPPIN – eesti lõõtspill, kannel, trampkast, hääl

JAAN-EERIK AARDAM - hääl, kitarr

 

RÜÜT on muusikalisi piire kompav kooslus, kelle võlu peitub mitmekülgses ja otsinguterikkas lähenemises eesti pärimusmuusikale. Ansambli muusika toetub oma juurtega meie maa põlisele pärimusele, kuid liigutab latva tänapäevase maailma mitmekesisuses. Selliselt luuakse töötlused nii regilauludele kui ka vanadele pillilugudele ja lisatakse repertuaari ka omalooming. Muusikalises tervikus peegelduvad mõjutused erinevate rahvaste muusikast ja stiilidest. 

 

Oma nüansirikka loominguga ei piiritle RÜÜT ennast mõne konkreetse žanriga, vaid hoiab end avatuna värsketele tuultele. Tänu sellele on iga lugu isemoodi karakteriga ja viib kuulaja rändama iselaadsele helimaastikule. Rüüdi käekirja tugevaks ilmestajaks on ainulaadse teppo-tüüpi lõõtspilli kasutamine uuenduslikes võtetes  ja vokaalide ainulaadne kõla, milles seotakse oskuslikult nii jõulist regilaulu kui ka sillerdavaid, peeneid mitmehäälsusi. 

 

Ansambli RÜÜT nimekaim on rabalind Rüüt (Pluvialis apricaria), kelle hõikeid on tõenäoliselt kuulnud kõik suvistel rabamaastike rännanud inimesed, kuid keda näha on õnnestunud vaid vähestel. Väikese kuldse-musta säbrulise rüüda hääl loob just selle meeleolu, mis enamikel inimestel rabadega seostub. Nii kõlab meie ansambel oma nimelinnu südame ja kodumaastikega just samas rütmis.